Op deze website is privacy belangrijk voor ons. De privacy policy omschrijft de informatie dat door ons gebruikt wordt op deze website.

Log Files
Zoals zo veel websites maakt ook deze website gebruik van log files.

De informatie in deze log files bestaat onder andere uit het IP adres, type browser, welke pagina’s binnen deze website worden bezocht en andere informatie. De informatie is niet gelinkt aan het identificeren van een persoon.

Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analitics om statistieken van de website bij te houden en te bekijken.

Op deze manier kunnen wij de website gebruiksvriendelijker maken.
Je kunt je computer regelmatig opschonen om de cookies van deze en andere websites
te verwijderen.

DoubleClick DART Cookie

Wij gebruiken Google advertenties. Omdat gebruik van de website gratis is, vertonen wij Google advertenties om de gemaakte kosten te dekken. Wij hopen zo ook nuttige sites onder de aandacht te brengen.
Google (als externe partij) gebruikt cookies om advertenties te vertonen op deze website.
Google gebruikt deze DART cookies om relevante advertenties gebaseerd op jouw interesses te tonen.
Je kunt jezelf uitschrijven voor het gebruik van DART cookies door naar de volgende site te gaan:
http://www.google.com/privacy_ads.html

De adverteerders die eventueel cookies kunnen plaatsen via onze site zijn:

– Google Adsense
– Daisycon
– M4n / Zanox

Deze website heeft geen toegang of controle over deze cookies die eventueel geplaatst
kunnen worden door deze externe partijen.

U kunt uw computer ook opschonen van deze cookies.

Meer Informatie hierover kan gevonden worden op de website van de browser die u gebuikt.

Disclaimer

Deze website en de inhoud ervan is met alle zorgvuldigheid samengesteld. Het is bedoeld om nuttige informatie beschikbaar te stellen. Wij geven informatie door waarvan wij hopen dat het nuttig is, en soms zitten hier medische meningen van experts in verwerkt. Medische meningen zijn niet altijd voor iedereen geschikt.

Desondanks kan de website(eigenaar) op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website. Volg de adviezen op eigen risico.
Experimenteer nooit zelf met geneesmiddelen/medicijnen.
Neem bij twijfel ten aller tijden contact op met een arts of specialist. Een arts moet zijn of haar mening persoonlijk aan u mededelen.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 • Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 • De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 • De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 • U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.