Kenmerken autisme en de darmflora

Autisme is vooral een aandoening van de hersenen, maar onderzoek geeft aan dat er zoveel als 9 van de 10 personen met autisme ook last heeft van darmklachten zoals darminfectie en een lekkende darm. Lekkende darm treedt op wanneer de darmen doorlaatbaar worden en stoffen door de darmwand lekken en in de bloedbaan terecht komen. Wetenschappers hebben onderzocht of de samenstelling van bacteriën in de darmen (de zogenaamde darmflora of darm microbioom) afwijkt bij mensen met autisme. De vraag is: zijn bepaalde autisme kenmerken eigenlijk kenmerken van een probleem met de darmflora? Er zijn veel nieuwe studies geweest die aangeven dat herstel van de darmflora – met een goede balans van darmbacteriën met veel biodiversiteit – een aantal van de gedragssymptomen en kenmerken van autisme kan doen afnemen.

Onderzoek

Onderzoekers van de Arizona State University meldde in 2014 de resultaten van een experiment waarin ze de aanwezigheid van bacteriën in de ontlasting van kinderen met autisme vergeleken ze met de bacteriën in de ontlasting van gezonde kinderen. Er werd gekeken naar 50 verschillende stoffen die worden aangemaakt door darmbacteriën. De onderzoekers vonden een significant verschil in deze 50 stoffen tussen de twee groepen. Er is ook in 2013 een studie gepubliceerd in PLoS ONE door Italiaanse onderzoekers. Zij hebben gemeld dat kinderen met autisme, vergeleken met gezonde kinderen, verschillende aantallen hebben van bepaalde soorten darmbacteriën. Hieronder werden minder Bifidobacterium gevonden bij kinderen met autisme. Bifidobacterium zijn een groep bacteriën die bekend staan voor bevordering van een goede darmgezondheid.

Oorzaak of gevolg?

Er is een belangrijk open vraag: Zijn de verschillen van de darmflora een oorzaak van de kenmerken autisme, of een gevolg ervan? Veroorzaakt een afwijkende darmflora kenmerken van autisme, of is het een kenmerk van autisme?

Er is een studie gedaan met muizen gepubliceerd dat in december 2013 werd gepubliceerd in de tijdschrift Cell. De studie geeft aan dat een afwijkende darmflora de kenmerken van autisme veroorzaakt, en niet anders om.

Onderzoekers aan het California Institute of Technology hebben eerst autisme symptomen veroorzaakt bij muizen, door zwangere muizen te infecteren met een virusachtige molecuul tijdens de zwangerschap. Na de geboorte hadden de baby muizen andere darmbacteriën vergeleken met gezonde muizen. Door het behandelen van de zieke knaagdieren met de gezondheidsbevorderende bacterie Bacteroides fragilis, lukte het de onderzoekers om sommige, maar niet alle, gedragsproblemen op te lossen. De behandelde muizen hadden minder last van angstig en kenmerkend autisme gedrag en werd meer communicatief.

Onderzoekers weten nog niet precies hoe darmbacteriën gedrag beïnvloeden, maar een hypothese is dat bij een lekkende darm ​​stoffen in de bloedbaan komen die de hersenen beïnvloeden. In de studie met muizen, is het mogelijk dat de probiotica had geholpen om het ecosysteem van de darmen te verbeteren. Hierdoor werd mogelijk het lekken van de darm voorkomen.

Behandeling voor autisme?

Kan autisme op een dag worden behandeld met probiotica die ontworpen zijn om een ​​gezonde darmflora te herstellen? Misschien, maar autisme blijft het resultaat van een complex samenspel van genetische en omgevingsfactoren. De oplossing ligt mogelijk niet zo eenvoudig. Veel meer jaren onderzoek zal nodig zijn voordat we er zeker van zijn dat darmbacteriën autisme kenmerken veroorzaken en voordat we weten of probiotica autisme kan behandelen. Het is in ieder geval een interessante onderwerp en biedt hoop voor een behandeling voor autisme.