De kenmerken van autisme:

Kenmerken autisme zijn niet identiek bij iedereen met autisme. De kenmerken van autisme  verschillen aanzienlijk per geval.

Autisme is een spectrum stoornis. ‘Spectrum stoornis’ is een veelomvattend begrip is die toegepast wordt om een breed spectrum, of scala, aan gedragsafwijkingen samen te vaten. Het ‘op één hoop gooien’ van zo veel verschillende kenmerken heeft voordelen en nadelen. Er zijn veel voordelen voor de wetenschap, en behandeling wordt steeds beter dankzij studies naar het fenomeen autisme. Het nadeel is dat sommige mensen met autisme unieke vormen van verzorging en aandacht nodig hebben. Het ligt uiteindelijk echt aan de betrokken persoon. Omdat er sprake is van een breed spectrum, worden er ontelbaar veel unieke kenmerken mee bedoeld. Focussen op kenmerken autisme alleen is niet genoeg. De unieke kenmerken van het kind is wat écht belangrijk is.

Toch is het waardevol om bij kinderen op een aantal kenmerken te letten, om in de gaten te houden of de meest voorkomende kenmerken van autisme zich voordoen.

Kenmerken autisme kunnen per leeftijdscategorie worden ingedeeld. Autisme is het gemakkelijkst bij een kind te herkennen door het gedrag van een baby of peuter bij te houden. Door het gedrag van het kind te vergelijken met de kenmerken autisme per leeftijdscategorie, kan worden vastgesteld of autisme überhaupt iets is om te overwegen.

Aan de hand van autisme kenmerken autisme toetsen per leeftijd:

Autisme is enigszins te toetsen aan de hand van leeftijd. Hoewel de spectrum van kenmerken autisme complex is, hebben de meest voorkomende kenmerken autisme overeenkomsten.

Vaak hebben kenmerken autisme met achterstanden ten opzichte van leeftijdsgenoten te maken. U kunt waarnemen of een baby kenmerken autisme vertoont, en per leeftijdscategorie controleren of de kenmerken zich verder ontwikkelen of juist afnemen. Op de website hebben we een overzicht samengesteld van alle bekende kenmerken autisme en ‘waarschuwingssignalen’ van autisme.  De kenmerken zijn ingedeeld per leeftijd. Ieder stadium van de ontwikkeling van een kind kan worden vergeleken met de kenmerken autisme die bij de leeftijdscategorie voorkomen.

Kenmerken autisme van 3 tot 4 maanden:

Rond de leeftijd van 3 tot 4 maanden, moet een kind meestal inmiddels in staat zijn om te glimlachen, al een beetje beginnen te spelen, ‘baby taal’ beginnen te spreken en in staat zijn om aandacht te besteden aan interessante dingen en objecten. Kenmerken autisme in deze fase zijn onder meer:

 • De baby toont geen interesse in eigen handen of voeten. Dit geeft een gebrek aan zelfbewustzijn aan. Andere baby’s stoppen de vingers en tenen bijvoorbeeld vaak in de mond.
 • De baby glimlacht niet.
 • De baby maakt geen pogingen om zelf te praten en probeert de geluiden van de ouders niet te imiteren.
 • De baby doet geen moeite om te reiken of grijpen naar voorwerpen of ze vast te houden.
 • De baby heeft moeite de hoofd omhoog te houden.
 • De baby heeft moeite gericht te focussen op objecten.
 • De baby maakt geen pogingen om voorwerpen in de mond te stoppen.

Kenmerken autisme van 7 tot 12 maanden:

Vanaf ongeveer 7 maanden, is een kind meestal zeer nieuwsgierig. Het kind kijkt naar de wereld om zich heen. Het kind probeert met de handen en de mond om alles uit te proberen: te voelen en proeven. Het kind moet speels zijn, lachen, en reageren op de emoties van de ouders. In dit stadium moet de baby zelfs verbale communicatie beginnen op te pikken. Hij of zij kan meestal nog niet praten, maar wel woorden herkennen, zoals zijn of haar eigen naam en het woord “nee”. Kenmerken autisme in deze fase zijn onder meer:

 • De baby maakt bewegingen die te stijf of juist te los lijken.
 • Geen zin om fysieke intimiteit te tonen (bijvoorbeeld de baby niet reageert op knuffelen).
 • Geen reactie op emoties, lichamelijk contact, of geluiden.
 • Het is moeilijk de baby te troosten of rustig te krijgen.
 • Fysieke beperkingen zoals een onvermogen te rollen, het hoofd omhoog te houden, of zonder hulp van een volwassene recht op te zitten.
 • Geen zin in deelname aan eenvoudige spelletjes.
 • Geen gebabbel.

Kenmerken autisme van 12 maanden tot 2 jaar:

Tegen de tijd dat het kind ongeveer 12 maanden oud is, moet het kind een beetje meer emotioneel beginnen te worden. Het kind gaat vaak huilen wanneer het achter gelaten wordt. Het kind voelt zich meestal een beetje ongemakkelijk bij onbekende mensen in de buurt. Hij of zij moet meer bewust beginnen te worden van uw aanwezigheid (en het gebrek daaraan). Het kind wil vaak spelletjes spelen, en begint woorden en andere manieren van communicatie te gebruiken. Kenmerken autisme in deze fase zijn onder meer:

 • Het kind toont fysieke beperkingen zoals niet op kunnen staan zonder hulp.
 • Het kind kan of wil nog niet kruipen, of kruipt wel maar sleept een zijde van het lichaam.
 • Het kind weet niet te wijzen naar dingen dat hij of zij wil hebben, zoals een voedingsmiddel of stuk speelgoed.
 • Het kind maakt weinig of geen gebruik van gebaren zoals zwaaien.
 • Het kind wil niet meedoen met spelletjes. Bij het verbergen van speelgoed, bijvoorbeeld, probeert hij of zij niet te zoeken naar het verborgen object.
 • Het kind kan simpele woorden niet zeggen, zoals als ‘papa’ of ‘mama’.

Het kind kan nog niet lopen nadat het 18 maanden oud is, of kan alleen lopen op zijn of haar tenen.

Kenmerken autisme van 2 jaar tot 3 jaar:

Tegen de tijd dat een kind ongeveer 2 jaar oud is, moet hij of zij beginnen te kunnen genieten van het gezelschap van en de interactie met andere kinderen. Langzaam maar zeker zal een peuter steeds onafhankelijker worden en misschien ook een beetje stout. Vaardigheden ontwikkelen zich ook, zoals verbeterde communicatie en het herkennen kleuren en vormen. Het kind zal meestal ook in staat zijn om te te doen alsof. Dit geeft aan dat het kind onderscheid begint te maken tussen wat echt is en wat niet. Kenmerken autisme in deze fase zijn onder meer:

 • Het niet spreken in zinnen (met ten minste twee woorden of meer).
 • Het kind kent minder dan 15 woorden.
 • Het kind toont een onvermogen om simpele aanwijzingen op te volgen.
 • Het kind imiteert het gedrag en woorden van anderen niet.
 • Het kind weet niet wat dingen voor zijn, kan de dingen niet gebruiken en wil er niet mee spelen. Voorbeelden zijn: een tandenborstel, haarborstel, eetgerei, of een stuk speelgoed.

Kenmerken autisme van 3 jaar tot 4 jaar:

kenmerken autisme spreken

Kenmerken autisme: moeite met spreken en het vormen van woorden.

Met 3 jaar oud is, moet een kind meestal in staat zijn om goed om te kunnen gaan met andere kinderen en er van te kunnen genieten. Hij of zij begrijpt op een simpele wijze wat een passende sociaal gedrag is, zoals hoe spelletjes werken, wie aan de beurt is, en de erkent andermans eigendom. Een kind moet nu zeker een beetje een onafhankelijk persoonlijkheid hebben, en veel verschillende emoties ervaren. Hij of zij moet het concept van nummers beginnen te begrijpen en in staat zijn om te doen alsof als spelletje. Kenmerken autisme in deze fase zijn onder meer:

 • Het vermijden van oogcontact met anderen.
 • Geen interesse in spelletje waar als of gedaan wordt.
 • Niet willen spelen met speelgoed of zelfs andere kinderen.
 • Ik kan zelfs niet in korte zinnen spreken.
 • Spraak dat is onduidelijk of moeilijk te begrijpen.
 • Het kind kwijlt veel, vooral tijdens het proberen te praten.
 • Het kind is niet in staat om een vorm zoals een cirkel te tekenen.
 • Kan geen gebruik maken van eenvoudig speelgoed of voorwerpen
 • Ernstige problemen wanneer de ouders of verzorgers even weg moeten gaan.

Kenmerken autisme: Wanneer uw kind ouder wordt

Dekenmerken autisme zullen meestal vrij duidelijk zijn wanneer de leeftijd van 3 bereikt wordt. Soms komen in zeer milde gevallen de kenmerken autisme pas tevoorschijn wanneer het kind ouder wordt. Tegen de tijd dat het 4 of 5 is, bijvoorbeeld, zijn mogelijke kenmerken autisme dat het kind erg verlegen of teruggetrokken is, of juist zeer agressief. Het niet willen spelen met anderen en niet op een creatief manier alleen willen spelen zijn andere kenmerken autisme. Spraak geeft altijd een goede indicatie. Bij een leeftijd van 4 of 5, moet uw kind in staat zijn om effectief te kunnen communiceren en op de juiste manier te kunnen verwijzen naar zichzelf en werkwoorden kunnen gebruiken.

Mijlpalen zijn slechts richtlijnen, maak u geen zorgen als uw kind een paar weken of maanden afwijkt met een paar van de ontwikkelingen. Uw kind is een uniek individu. Maar als er bij u een consistent patroon van achterlopen is en dat uw kind aanzienlijk achterloopt op anderen in zijn leeftijdsgroep, is het een goed idee om een evaluatie te krijgen van een arts.

10 Kenmerken Autisme en Autisme Spectrum Stoornis evaluaties.

Evaluatie is nodig om vast te stellen of de kenmerken autisme zijn of iets anders. Dit is een lijst met 10 verschillende soorten evaluaties die bij gebruikt worden om kenmerken autisme te onderzoeken. Kenmerken autisme kunnen door andere problemen veroorzaakt worden. Waar in het verleden autisme symptomen aan andere aandoeningen werden toegeëigend, moeten we tegenwoordig oppassen dat we niet van andere aandoeningen de symptomen autisme noemen ten onrechte.

Evaluatie bij kenmerken autisme deel 1: Interview van de ouders

 kenmerken autisme interview van de ouders

Kenmerken autisme onderzoek deel 1: interview van de ouders

In de eerste fase van de diagnostische evaluatie, zal de arts achtergrondinformatie vragen over de medische geschiedenis van de kenmerken autisme en ontwikkelings-en gedragsproblemen van het kind. Het bijhouden van een dagboek of het maken van notities over dingen die zorgen opwekken wordt aangeraden. Het is waardevolle informatie. Deel al deze informatie tijdens de interview. De arts zal ook zo veel mogelijk willen weten over de medische geschiedenis van de gezondheid van de hele familie.

Evaluatie bij kenmerken autisme deel 2: Medisch onderzoek

dna tests en medisch onderzoek naar kenmerken autisme

Dna tests en medisch onderzoek wordt gedaan om kenmerken van autisme te onderzoeken.

De medisch onderzoek omvat algemeen lichamelijk onderzoek, een neurologisch onderzoek, laboratoriumonderzoek en genetische testen. Uw kind kan een volledige screening ondergaan om de oorzaak van zijn of haar kenmerken autisme of ontwikkelingsproblemen te meten en te identificeren.

Evaluatie bij kenmerken autisme deel 3: Gehoortest

Kenmerken autisme evaluatie- gehoor testen

Kenmerken autisme evaluatie – gehoor testen

Gehoorproblemen kunnen leiden tot sociale en taal problemen. Gehoorproblemen moeten dus worden uitgesloten voordat een autisme spectrum stoornis kan worden gediagnosticeerd. Gehoorproblemen lijken soms sprekend op kenmerken autisme en klassiek autisme symptomen. Het kind zal een formele gehooronderzoek ondergaan. Hij of zij zal getest worden op alle gehoor beperkingen.

Evaluatie bij kenmerken autisme deel 4: Observatie

observatie van kenmerken autisme

observatie van kenmerken autisme

Ontwikkelingsspecialisten kunnen veel opmerken door gewoon te kijken naar het gedrag van het kind. Zij observeren het kind in verschillende situaties om te zoeken naar ongewone gedrag. Zij zoeken met name naar gedrag geassocieerd met het autisme spectrum stoornis. Ze kunnen kijken veel naar hoe het kind speelt of omgaat met andere mensen.

Evaluatie bij kenmerken autisme deel 5: Lood screening

kenmerken autime of loodvergiftiging?

kenmerken autime of loodvergiftiging?

Omdat loodvergiftiging kan leiden tot autisme-achtige symptomen, wordt geadviseert dat alle kinderen met een achterstand worden gescreend op loodvergiftiging. Het is buitengewoon belangrijk dat een vergiftigd kindje gediagnosticeerd word en niet wordt gezien als iemand die kenmerken autisme toont!

Evaluatie bij kenmerken autisme deel 6: algemene vaardigheden

kenmerken autime - evaluatie van vaardigheden

kenmerken autime – evaluatie van vaardigheden

Afhankelijk van de symptomen en de ernst ervan, kan de diagnostiek ook spraak-, intelligentie-, sociale-, zintuiglijke- en motorische vaardigheden testen omvatten. Deze tests kunnen nuttig zijn, niet alleen in de diagnose van autisme, maar ook voor het bepalen van wat voor soort behandeling uw kind eventueel nodig heeft:

Evaluatie bij kenmerken autisme deel 7. Spraak en taal evaluatie

logopedie en kinderen met kenmerken autisme

logopedie en kinderen met kenmerken autisme

Een logopedist evalueert de spraak-en communicatie vaardigheden op symptomen van autisme, maar kijkt ook naar indicaties van specifieke taalontwikkelingsstoornissen of aandoeningen.

Evaluatie bij kenmerken autisme deel 8. Cognitieve testen

kenmerken autisme - Cognitieve testen

Cognitieve testen van kenmerken autisme.

Uw kind kan een gestandaardiseerde intelligentietest gegeven worden of een informele cognitieve beoordeling. Cognitieve testen kunnen autisme helpen differentiëren van andere handicaps.

Evaluatie bij kenmerken autisme deel 9:  beoordeling functioneringsvaardigheden

Uw kind kan geëvalueerd worden op het vermogen om te functioneren, problemen op te lossen, en zich aan te passen in bepaalde situaties. Dit kan onder meer het testen van sociale, non-verbale en verbale vaardigheden omvatten, evenals het vermogen om dagelijkse taken uit te voeren zoals het aankleden en zichzelf voeden.

Evaluatie bij kenmerken autisme deel 10: Sensomotorische evaluatie

Sinds sensorische integratie disfunctie vaak voorkomt met autisme, en ze zelfs worden verward met elkaar, kan een fysiotherapeut of ergotherapeut uw kind de fijne motoriek, grove motoriek en sensorische verwerking vaardigheden beoordelen.

Kenmerken Autisme bij volwassenen

Er zijn veel volwassen mensen die nog nooit diagnose hebben gekregen. Lees mee overde kenmerken autisme bij volwassenen.

autisme bij volwassenen

Autisme bij volwassenen wordt in de meeste gevallen nooit gediagnosticeerd. Het wordt geschat dat er in Nederland meer dan 100.000 mensen boven de 40 zijn met autisme. De meeste van deze mensen hebben zich goed kunnen aanpassen, en zijn daarom nooit voor autisme onderzocht.

Bovendien zijn de afgelopen jaren de officiële classificeringen van de kenmerken van autisme aangepast. Nu is het makkelijker voor een behandelaar om autisme te herkennen, zelfs bij zeer milde gevallen.

Autisme bij volwassenen wordt tegenwoordig wel wat vaker gediagnosticeerd. Vandaag de dag durven mensen eerder om hulp te vragen als ze het ergens moeilijk mee hebben. Dit leidt ertoe dat autisme bij volwassenen alsnog ontdekt kan worden. Vaak hebben volwassen mensen met autisme een lange tijd geleden een verkeerde diagnose gekregen. Zo werd in het verleden gedacht dat bepaalde symptomen door een angststoornis werden veroorzaakt in plaats van autisme.

Uitdagingen van en oplossingen voor autisme bij volwassenen

Autisme bij volwassenen kan in sommige gevallen wel moeilijke uitdagingen creëren voor alle betrokken mensen. Omgaan met de aandoening gaat vaak samen met het moeten maken van belangrijke beslissingen. De beslissingen die van toepassing zijn voor volwassenen met autisme gaan over woonsituatie, werkgelegenheid en ondersteunende diensten. Ouders van volwassenen met een autisme spectrum stoornis moeten soms helpen zoeken naar de beste programma’s en faciliteiten tot hun beschikking.

De verantwoordelijkheid van openbare scholen voor het verlenen van diensten aan mensen met autisme eindigt meestal wanneer iemand met autisme de leeftijd van 22 bereikt. De familie wordt dan geconfronteerd met de uitdaging van het vinden woninginrichting en werkgelegenheid dat aan de specifieke behoeften van hun volwassen kind voldoet. Sommige gevallen van autisme bij volwassenen zijn ernstiger, in de zin dat veel hulp nodig is. Dit maakt het nodig programma’s en faciliteiten te zoeken die de beste ondersteuning kunnen bieden aan volwassenen met autisme.

Het is goed om te plannen voor gevallen van autisme bij kinderen, voordat ze volwassen worden. Lang voordat een kind school verlaat, kunnen de ouders al vast zoeken naar de beste programma’s en faciliteiten voor de jonge man of vrouw. Het is een goed idee om  ouders van andere autistische volwassenen te vragen over de beschikbaarheid van diensten in de lokale gemeenschap. Als de gemeenschap weinig te bieden heeft, kunnen ouders soms beslissen om te dienen als pleitbezorgers voor hun kind. Een van de belangrijkste doelen van de ouders van volwassen kinderen met autisme, is proberen arbeidsvoorziening te vinden.

Werkgelegenheid en autisme bij volwassenen

autisme bij volwassenen

Autisme bij volwassenen en werkgelegenheid.

Autisme bij volwassenen betekent niet dat er geen werkgelegenheden zijn. Sommige volwassenen met autisme, vooral die met een hoog-functionerend autisme, zijn in staat om succesvol te werken in reguliere banen. Toch kan autisme bij volwassenen communicatie en sociale problemen veroorzaken op vele gebieden van het leven, dus ook op de werkvloer. Aanmoediging en morele steun in hun strijd voor een onafhankelijk leven is nodig in alle gevallen van autisme bij volwassenen.

Vele anderen met autisme zijn alleen in staat om te werken in beschutte werkplaatsen onder toezicht van managers die getraind zijn in het werken met personen met een handicap. Een veilige omgeving thuis, op school, en later op stage en op het werk, helpt mensen met autisme te blijven leren en zich te blijven ontwikkelen gedurende hun hele leven.

Autisme bij volwassenen en het vinden van de beste woonsituatie:

Er zijn verschillende mogelijke woonsituaties voor volwassenen met autisme, met inbegrip van:

 • zelfstandig wonen
 • Thuiswonen
 • Gespecialiseerde pleeggezinnen
 • Begeleid in een groep wonen
 • Overheidsinstellingen

Autisme bij volwassenen en zelfstandig wonen

Sommige autistische volwassenen zijn in staat om volledig zelfstandig te wonen. Anderen kunnen slechts gedeeltelijk zelfstandig wonen in hun eigen huis of appartement zolang ze hulp krijgen bij het oplossen van grote problemen, zoals financiën of het omgaan met de overheidsinstanties die diensten verlenen aan mensen met een handicap. Deze bijstand kan worden verleend door familie, een professioneel bureau, of een overheidsinstelling.

Autisme bij volwassenen en thuiswonen

De regering maakt geld beschikbaar voor gezinnen die ervoor kiezen om hun volwassen kind met autisme thuis te laten wonen. Deze middelen zijn beschikbaar via programma’s van de overheid.

Een afspraak met een overheidsinstantie is een goede eerste stap om te nemen achter de programma’s te komen waarvoor een jonge volwassene met autisme in aanmerking komt.

 Pleeggezinnen gespecialiseerd in autisme bij volwassenen

Sommige families bieden thuis zorg aan volwassenen met autisme. Hier worden zelfzorg en huishoudelijke vaardigheden geleerd en activiteiten georganiseerd. Autisme bij volwassenen is voor sommige pleeggezinnen iets waar ze heel veel ervaring mee hebben.

Autisme bij volwassenen en begeleid wonen met een groep

Personen met autisme wonen vaak in een groepswoningen of in appartementen bemand door professionals die mensen met autisme helpen met hun basisbehoeften. Deze behoeften omvatten vaak maaltijdbereiding, huishouden en persoonlijke verzorging indien nodig.

Goed functionerende volwassenen met autisme die in staat zijn om onafhankelijk te leven, wonen vaak in een eigen huis of appartement waar verzorgers een paar keer per week een bezoek maken om te kijken of alles goed gaat. Deze mensen kunnen in het algemeen hun eigen maaltijden voorbereiden, naar het werk gaan, en voeren zelfstandig andere dagelijkse activiteiten uit.

Instellingen gespecialiseerd in autisme bij volwassenen

Hoewel de trend van de afgelopen decennia is om te proberen te voorkomen dat mensen met een handicap langdurige of permanent in zorginstellingen terecht komen, is dit soms nog wel beschikbaar voor autistische volwassenen die behoefte hebben aan intensieve, permanente toezicht. In tegenstelling tot veel van de instellingen van jaren geleden zijn de huidige faciliteiten best modern. Bewoners worden behandeld als individuen met menselijke behoeften en mogelijkheden voor recreatie en eenvoudige maar zinvol werk wordt geboden.

Kenmerken Autisme en de Diagnose van Autisme

Mijlpalen van een kind, zoals de eerste woordjes en de eerste stappen, zijn zijn kostbare, onvergetelijke momenten. Het zijn spannende ontwikkelingen voor gezinnen en de meeste ouders kijken aandachtig toe.

Sommige baby’s bereiken deze mijlpalen echter langzamer dan andere baby’s. Hier kunnen veel verschillende redenen voor zijn. Een van de mogelijke redenen kan autisme zijn. Dit wil absoluut niet zeggen dat alle kinderen die bepaalde mijlpalen langzamer bereiken dan andere kinderen autistisch zijn. We hebben de kenmerken autisme hier niet samengesteld om mensen bang te maken dat hun kinderen autisme hebben, of om mensen zich zorgen te laten maken. Het is slechts een ruwe schatting van kenmerken die eventueel met autisme te maken hebben.

Wanneer begint autisme zichtbaar te worden?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die meestal voor de leeftijd van 3 al verschijnt. Klassiek autisme kan al worden gediagnosticeerd bij kinderen zo jong als 18 maanden. Symptomen van autisme zijn meestal te herkennen aan bepaalde voorspelbare symptomen, waaronder vertraging en moeite met communicatie, problemen met het spelen en omgaan met andere kinderen en bepaalde andere gedragsproblemen.

Ouders kunnen autisme bij baby’s het beste identificeren door zorgvuldig te letten op de ontwikkeling van het kind. De ontwikkeling kan per leeftijd worden vergeleken met de kenmerken van autisme. Natuurlijk bereikt elk kind de verschillende mijlpalen van ontwikkeling niet op exact hetzelfde moment. Maar als de vertraging van ontwikkelingen consistent is met andere symptomen en kenmerken autisme, dient uw kind te worden gescreend.

Hier zijn een aantal mijlpalen in de ontwikkeling, per leeftijdsgroep. Als deze mijlpalen worden gemist kunt u verder medisch onderzoek laten uitvoeren door een arts. Een beetje bezorgdheid over autisme is normaal voor een ouder. Voordat u zich teveel zorgen maakt over de tempo van ontwikkeling van uw kind, laat een deskundige wel eerst meedenken. Het is ook niet fijn voor een kind om aan te voelen dat de ouders zich te veel zorgen maken.